Inženýrská činnost

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

V celém průběhu přípravy investičních záměrů, plánování projektu a organizace výběrových řízení je naším prvořadým úkolem zajistit nejlepší možnou pozici klienta. V komunikaci se stavebním úřadem a při obstarávání formalit, jako je územní rozhodnutí, je to především perfektní příprava podkladů a projektové dokumentace. Kvalitně odvedená inženýrská činnost bez vyjímky vždy významným způsobem uspoří náklady a čas potřebný k realizaci stavby.


Kontrolní, konzultační a poradenská činnost v investiční výstavbě

Zodpovědné posouzení výhodnosti smluvních vztahů a včasné odhalení možných příčin budoucích problémů a střetů je základem bezproblémové koordinace jednotlivých fází výstavby.


Vedení a kontrola investičních záměrů, příprava a organizace výběrových řízení

Pro inženýring v investiční výstavbě je tato fáze přípravy investičního záměru klíčová. Strukturu poptávkového dokumentu tvoří zejména důkladná analýza požadavků na cílové řešení a stanovení výběrových kritérií. Je to začátek procesu, který udává tón celého tendru. Výběrové řízení, jehož výsledek má investorovi zajistit optimální dodavatele, se v režii SPS správy nemovitostí stává transparentní soutěží s jasně definovanými pravidly.

Prověrky projektů a rozpočtů

Protože se SPS správa nemovitostí dlouhodobě uplatňuje také jako developerská společnost, můžeme čerpat z nabytých zkušeností v tomto oboru při analýze rozpočtových požadavků. Naši odborníci s ohledem na ochranu investic ověřují realizovatelnost řešení projektu, sestavují argumentační podklady pro připomínkové řízení a hodnotí rizika realizace projektového záměru.


Stavební dozor - supervize

Získávání průběžných informací ze stavby a dohled nad dodržováním postupů dohodnutých ve smlouvách a předepsaných zákony se dá provádět dvěma způsoby. Ten horší spočívá v podcenění významu této funkce. Důsledné vyžadování podmínek smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací a bezpodmínečné dodržování pravidel bezpečnosti práce lze zajistit pouze tak, že supervizor detailně zná prostředí stavby. Tato svým způsobem nezáviděníhodná pozice ale přináší své ovoce ve formě disciplíny a férového jednání. Inženýrská činnost ve výstavbě se bez hlubokých znalostí získaných ze všech souvisejících oborů neobejde.


Stavba roku 2013

Cena mezinárodního festivalu architektury a urbanismu ARCHITECTURE WEEK PRAHA

Cena za nejlepší architektonickou realizaci

Bytový dům Procházkova 3 - PDF ke stažení zde